Lions Clubs International MD101 Sverige

De Glömda Barnen

Rapport mars 2020

Brev mars2020


Lions besök i Adana februari 2020

 PPT Adanabesok feb2020 1

Presentation i Powerpoint >>

Presentation i PDF >>


Rapport januari 2020

rapport jan2020 1


De Glömda Barnenskampanjen fortsätter till 30 juni 2020

skolmodul DGB okt2019

Läs mer om Lions representanters senaste besök i Adana, Turkiet. >>


 Rapport oktober 2019

Rpport okt2019 1


Senaste bildspel


Rapport augusti 2019

BREV DGB LP aug2019 2


Lions hjälper De glömda barnen 2019-2020

MD 101 har sedan 2015 drivit projektet De glömda barnen. Efter första året beslutades att genomföra ett treårsprojekt. Detta avslutas 2019-06-30. Läs mer om planen. >>


 Rapport april 2019

DGB rapport april2019


Rapport februari 2019

DGB februari2019


Kampanjen 2018 har givit stort gensvar

Resultatet går inte att se fullt ut ännu. Det kungöres så snart det är möjligt. 
Klart är att 7 skolmoduler kan sättas upp med bidrag(minst 100 000 kr)från enskilda Lionsklubbar. 
Bidrag till en skolmodul har kommit från: LC Åhus(2 moduler), LC Öregrund, LC Sigtuna+ LC Märsta/Arlanda, LC Höganäs, LC Skurup+LC Ystad+LC Simrishamn+LC Tingsryd samt från en privatperson inom Lions.
Många andra klubbar har skickat in stora bidrag, bla LC Hedemora.
Tack för alla bidrag som kommit och kommer till De Glömda Barnen!


LC Åhus bidrar med 120 000 kr

Många Lionsklubbar har aktiviteter även under sommaren. Flera kommer att låta intäkterna tillfalla De Glömda Barnen.
En klubb, LC Åhus är värd att uppmärksammas extra. Klubben har beslutat att avsätta 120 000 kr för att bekosta en skolmodul. Stort tack till LC Åhus!
Nu kommer en skolmodul att sättas upp i Adana med en skylt att den är skänkt av LC Åhus.

Insamlingen till de syriska flyktingarna, som har det mycket besvärligt i Turkiet, fortsätter med oförminskad styrka. Gemensam satsning för hela Lionssverige sker under perioden 8/10 - 31/12.


Rapporter

De Glömda Barnen - rapporter - uppd mars 2020


 Lägesrapport november 2017

 

Kampanjen pågick till 31/12. >>


Lägesrapport - oktober 2017

Nu är Lions kampanj för insamling till de syriska flyktingarna i Turkiet igång över hela Sverige. Den pågår 8/10 - 31/12. Dessutom kommer Lionklubbarna att medverka i samband med Aladdinföreställningar 26/12 – 22/4. Läs hela rapporten här.


 Powerpoint presentation om De Glömda Barnen

Se presentationen här.


Bildspel som visar situationen för De Glömda Barnen

Ett bildcollage från Adana i södra Turkiet. Bilderna ger en uppfattning av de syriska flyktingarnas situation och Lions hjälparbete. Olika miljöer visar boende, skola och matutdelning.

Några bilder visar hur flyktingarna bor i enkla, egentillverkade tält och en del i Lionstält. Andra bilder visar exteriör och interiör från skolmoduler som skapats av de i Sverige insamlade pengarna.

Man ser även bilder är från utdelning av matpaket, som regelbundet sker i projektet.

Bakgrundsmusiken är sången Flyktingar av Simon M Harris.


Artister promotar Lions hjälpprojekt för syriska flyktingbarn, ”De glömda barnen”

Produktionsbolaget Norberg & Dröse turnerar från 26 december 2017 med föreställningen Aladdin. Där har Lions möjlighet att visa upp sig och samla in pengar till De Glömda Barnen. Under förra årets föreställningar av Snövit och Motown samlade Lions in 1/4 miljon kr till de syriska flyktingarna.

Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste som mänskligheten behöver. Trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.
Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.
I Adana regionen finns det ca 250 000 registrerade flyktingar och ca 50 000 som inte är registrerade. I olika flyktingläger i närområdet finns ca 20 000. Resterande finns utspridda i äldre bostadsområden som är av mycket dålig kvalité.

Här kommer Sveriges Lions ta sitt ansvar och göra allt som Lions kan för att hjälpa på både kort och lång sikt. Många av flyktingbarnen är just i den ålder då de är som mest sårbara och formbara, därför är skola en nödvändighet för att inte tappa en generation. Barnen som inte utbildas blir frustrerade och blir därför en tickande "bomb" och en rekryteringsbas för "daesh".

”Varje barn/ungdom som vi räddar är inte bara en seger för Lions, det är framförallt en seger för mänskligheten”

De största behoven just nu enligt chefen för invandrarenheten i Adanaregionen är:

Mat, kläder, vitaminer, hälso- och hygienartiklar, mediciner.
Rent vatten och sanitära anläggningar.
Trygg miljö och tillgång till skola för barnen.
Säkra och trygga amper med ordentliga tält.

Sveriges Lions och projektet arbetar efter mottot ”Där det finns behov, där finns Lions.”

Projektledare på plats i Turkiet är Leif och Nilgün Niord. Projektledare för insamlingen i Sverige är Per Krantz. Läs mer nedan.

Lions engagemang i detta?

Norge och Sverige är i nuläget de två länder som ser ett samarbete som en framgångsfaktor för framtiden. Båda länderna har redan långa, djupa och seriösa kontakter i såväl Libanon som Turkiet. Detta stärker tanken om att de nordiska länderna bör samarbeta. Island, Finland och Danmark kan själva välja vilket land de vill eller bör samarbeta med. Samarbetet bör göras i ett helikopterperspektiv med inriktning som ger PR för Lions i Sverige och Norden. De operativa satsningarna såsom insamlingar sker på landsnivå. Då kan Lions bli ”Glocal”.

Syfte

Syftet är att i Lions humanitära anda hjälpa flyktingbarnen på plats i framförallt Adana - Mersinområdet och även Istanbul Turkiet med förutsättningar för utbildning, boende och förnödenheter.

Mål

• Att genom insamlingar/aktiviteter i Sverige under höstarna 2016-2018 samla in 1 SEK/ invånare ca 10 miljoner kronor varje år.
• Att minst 90 % av samtliga Lionsklubbar i Sverige deltar i insamligen.
Långsiktig målsättning

• Att hjälpa ca 150 000 flyktingar i Adana- Mersin området och Istanbul till en drägligare tillvaro genom att uppföra tält, skolmoduler och tillhandahålla matpaket.
• Att genom detta projekt öka kännedomen om Lions.
• Att stärka intresset inför framtiden att göra dels gemensamma Nordiska aktiviteter och nationella aktiviteter där Lions är huvudavsändare.