Lions Clubs International MD101 Sverige

Världsdiabetesdagen 14 november 2021

Lions Sverige stödjer forskningen mot diabetes.

Typ 1-diabetes är Sveriges absolut vanligaste livshotande sjukdom hos ba 

Lions Sverige uppmärksammar diabetes med en insamlingskampanj med start på Världsdiabetesdagen den 14 november.
Lions lokala klubbar genomför olika aktiviteter för att stödja forskning om diabetes.
Diabetes är internationellt ett av Lions fokusområden.

Varje dag drabbas i snitt mer än två barn i Sverige av typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får de som drabbas leva med sjukdomen resten sina av livet. Detta innebär att över 900 barn samt minst lika många vuxna varje år diagnostiseras med typ 1-diabetes.

LIONS ÄR MED NÄR DET GÄLLERblå
DENNA GÅNG ÄR DET INSAMLING TILL FORSKNING OM TYP1-DIABETES.

VILL DU VARA MED?
KONTAKTA NÄRMASTE LIONSKLUBB

Diabetes är en av våra största folksjukdomar och våra barn är bland de värst drabbade om de insjuknar i typ 1-diabetes.

Vi hoppas på en stor anslutning till samtliga aktiviteter och ett gott insamlingsresultat till denna viktiga forskning”, säger Lions Sveriges ordförande Alf-Göran Andersson.

Lions Sverige i samarbete med Barndiabetesfonden

  100x100barndiabetesfonden
BG 901-9480 och Swish 9019480 ; märk med diabetes