Lions Clubs International MD101 Sverige

Bring Quality to Life, Lions Tält-aktivitet, BQtL

In English - l

Lions Sverige, MD101, samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), sedan 2004. Numera deltar även EU:s civilförsvarsmekanism ERCC i aktiviteten. Lions Sverige köper in tält som lagras i MSB:s depå i Kristinehamn. När Sverige får en förfrågan, från FN eller EU, om hjälp vid katastrof- och krissituationer kan MSB, som utför uppdraget åt ERCC, ge människor i nöd tak över huvudet tack vare tälten. Vid tältleveransen kan svenska Lionsrepresentanter följa med. Lions egna representanter rekryteras av Tält-teamet och godkänns och utbildas av MSB, se nedan. Vår tält-aktivitet är den internationellt mest kända aktiviteten som drivs av Lions Sverige.

Finish03

I samråd med MSB har vi kommit fram till ett lämpligt tält som levereras med 5 filtar/tält. Från början hade vi tält för olika klimat men det var svårt att lagerhålla i tillräckligt stora mängder.

Sedan 2005 har över 5500 tält för 35 miljoner SEK skickats ut i världen till olika katastrofområden. Det första tillfället var i Pakistan hösten 2005, då Lions tillsammans med dåvarande Räddningsverket snabbt var på plats. I det arbetet var även Lions i Pakistan behjälpliga. Lions styrka är att vi finns i över 200 länder och därför kan hjälpa till lokalt.

Tält-leveranser:
2005: 225 vintertält till Pakistan, jordbävning
2006: 40 sommartält till Serbien, översvämning
2006: 140 ökentält, 150 sommartält, 1 civilförsvarets sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
2007: 140 tropiktält till Sri Lanka, tsunamioffer
2007: 93 vintertält till Peru, jordbävning
2008: 90 vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, jordbävning
2008: 144 tropiktält till Burma, tyfon
2008: 1079 sommartält, 149 ökentält, 56 tropiktält till Kina, jordbävning
2010: 395 sommartält till Haiti, jordbävning
2011: 300 sommartält till Tunisien, flyktingar Libyen
2011: 470 tält till Turkiet, jordbävning
2013: 30 tält till Filippinerna, tyfon
2014: 1025 tält till Irak, flyktingar
2016: 7 tält till Sri Lanka, läkarteam
2016: 150 tält till Grekland
2019: 498 tält till Albanien, jordbävning
2020: 250 tält till Lesbos, Grekland, brandkatastrof
2021: 200 tält till Haiti, jordbävning

Tält-teamet består av
Reino Wikström, Lionsklubb Mölndal, ordf.
Per Blomstrand, Lionsklubb Uddevalla, PR, ansvarig för mailhanteringen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Björn Åström, Lionsklubb Kristinehamn, packning, lastning
Finn Bangsgaard, Lionsklubb Svansjö, myndighetskontakt
Lina Eiserman Ålund, Lionsklubb Mölndal, rekryteringsansvarig, team-ledare för representanterna, PR
Annette Eiserman-Wikström, Lionsklubb Mölndal, tull, moms och spedition

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ansökan som Lionsrepresentant:
Du skall vara medlem i Lions Clubs International, Sverige. Ansökan som Lionsrepresentant skall gå till Tält-teamet via den egna klubbens president. Du skickar din ansökan till din klubbpresident som vidarebefordrar till teamet This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Du som sökande är fullt frisk och om du har en kronisk sjukdom som kräver medicinering skall du kunna klara minst 10 dagar helt utan medicinering om ett sådant läge uppstår. Önskemålet är att ha minst 10 st utbildade Lionsrepresentanter i beredskap.

Så började det:
Den 26 december 2003 drabbades provinsen Kerman i Iran av en kraftig jordbävning med epicentrum nära staden Bam. Vad människorna där behövde var åtminstone en tillfällig bostad. Sveriges Lions Katastrofberedskap beslöt att skänka 500 000 SEK för inköp av tält till människorna i Bam.

Nu uppstod ett problem och det var hur få tälten till Bam i Iran? Med hjälp av en annan hjälporganisation lyckades MD101 få tälten på plats. Det fanns dock en hake och den var att den organisationen tog 5% i administrationsavgift. Detta irriterade ordföranden i Katastrofberedskapen, Finn Bangsgaard. Han började fundera över om det fanns andra möjligheter och kom då att tänka på Räddningsverket, i dag MSB, som är den organisation som staten och EU ger uppdraget att verkställa det svenska biståndet i samband med katastrofer.

Finn Bangsgaard, LC Svansjö, och Reino Wikström, LC Råda-Mölnlycke, åkte i januari 2004 till NSR i Norge och kom i bilen att tala om nödhjälp och kostnader och hur man kunde effektivisera det hela. Kunde Lions köpa tälten själva? Kunde de lagras någonstans? Reino Wikström hade kontakter inom fd Räddningsverket och kunde fråga om de var intresserade av tält. Räddningsverket svarade att det fanns ett behov och de kunde tänka sig stå för lagerhållningen. På riksmötet i Gävle 2004 presenterades det första Lionstältet och Lions gjorde sitt första större inköp av tält. Så blev en idé, från två Lionmedlemmar, med hjälp av en hjälporganisation, Lions, och en statlig myndighet, Räddningsverket, inom loppet av 5 månader genomförd.

2005 i februari gick den första Lionmedlemmen, Lina Eiserman Ålund, LC Råda-Mölnlycke, Räddningsverkets utbildning inför internationella missioner. I oktober skickades de första tälten till Pakistan efter landets omfattande jordbävning. Räddningsverket, med Lina Eiserman Ålund i truppen anlände tre dagar efter jordbävningen och första tältlägret för cirka 1350 personer var uppbyggt 3 dagar senare i Muzaffarabad, norra Pakistan.

- Sedan dess har även Sema Panboon - LC Skellefteå, Olow Nyman Hagfoss - LC Mölndal, Annette Sjöberg - LC Halmstad, Sven-Erik Hansson - LC Sollefteå, Josefin Östh - LC Stockholm, Lars Åhsberg - LC Ystad, Sonny Månsson - LC Vinslöv, Anna Alm - LC Herrljunga och Ronny Brox - LC Trosa antagits av MSB. Lina, Sema, Olow, Sonny och Lars har deltagit i missioner utomlands. -


Lions tält i Pakistan efter en jordbävning.

Lions tryck

Broschyr om Lions tält.

Såhär sätter man ihop ett tält.

Kriterier för antagande.