Lions Clubs International MD101 Sverige

Projektarkiv

Uppd 2021-12-21
2021

Världsdiabetesdagen

blå

Lions Sverige uppmärksammar diabetes med en insamlingskampanj med start på Världsdiabetesdagen den 14 november.
Lions lokala klubbar genomför olika aktiviteter för att stödja forskning om diabetes.
Diabetes är internationellt ett av Lions fokusområden. Läs mer.

2019/2020

Ansökan till NSR "A future for the children".

De Glömda Barnen

2017

Lions och Hand in Hand hjälper en by i Indien

Se videon här.

Läs mer om Lions samarbete med Hand in Hand.

2016

Världens Barn >>

2014

Världens Barn >>

2013

roda fjadern

Röda Fjädern >>

2012

Casa Minunata

NSR projektet Restaurangskola i Oradea De nordiska länderna har på NSR (Nordiska samarbetsrådet) bestämt att satsa på att som ett lionprojekt bygga en restaurangskola i Oradea med Casa Minunata (också ett Lions projekt en gång i tiden) som huvudman. Syftet med restaurangskolan är att ge yrkesutbildning till ungdomar med handikapp, att skapa nya arbetstillfällen och vara förebild för integration av människor med handikapp i arbetslivet samt att skapa intäkter för egenfinansiering av restaurantskolan och Casa Minunatas grundskola. Mer om Casa Minunata här.

2011

Världens Barn/ Morogoro

2010

Morogoro, Tanzania >>

2009

Röda Fjädern

Röda Fjädern är en symbol som Lions har använt sig av vid våra större insamlingskampanjer. Den som kom med idén om att en röd liten fjäder skulle säljas till förmån för olika välgörande ändamål som Lions ställde sig bakom var postumt den kände programledaren Lennart Hyland, tillika medlem i Lions. >>

2008

Campaign SightFirst II

2005 - 2006

Projekt Maarja Village

Maarja Village heter projektet som har handlat om att bygga upp en liten by för mentalt och på andra sätt handikappade barn- och ungdomar i Estland. Byn ligger fem mil söder om staden Tartu. I byn bor 65 barn och ungdomar samt 25 anställda som arbetar med barnen.

Meningen är att byn ska bli självförsörjande med biodling, olika hantverk, grönsaker och bär till försäljning. Får, kor, grisar och höns ska också finnas och bidra till försörjningen.

Alla som bor i byn ska ha som uppgift att hjälpa till med de dagliga göromålen.

För flertalet av de barn och ungdomar som växer upp med ett handikapp väntar ett helt annat liv när de slutat skolan. De hamnar ofta på ålderdomshem utan vidare stimulans eller utbildning. Här vill Maarja Village bli ett föredöme för det nya Estland i hur man tar om hand om handikappade barn och ungdomar efter att de slutat skolan.

Projektledare har varit Kenny Jonsson i Lions Club Uppsala/Sävja. Han har fått en utmärkelse från den estniska staten för sina gärningar.

Bakom Maarja Village finns en estnisk stiftelse som stöds av estniska föräldrar och lärare, Lions och Rotary både i Sverige och Finland samt estniska myndigheter. Projektet är avslutat för Lions i Sverige.

Projekt Novozybkov

Lions i Sverige har samlat in medel så att ett sjukhus i den ryska staden Novozybkov kunnat bli renoverat. Sjukhuset består av två byggnader: Den nu renoverade vita byggnaden som är en förlossningsklinik samt BB med spädbarnsvårdsavdelning samt en röd byggnad – som håller på att renoveras med medel från Lions i Sverige. Den röda byggnaden innehåller en gynekologisk klinik med mödravårdcentral. Här vårdas kvinnor för gynekologiska sjukdomar och gravida kvinnor i syfte att förhindra för tidig förlossning och spädbarnsdöd, vilket är en vanlig följd av livet i den radioaktivt förgiftade staden. (Staden Novozybkov drabbades svårt av nedfallet från den havererade reaktorn i Tjernobyl.) Av de 700 barn som årligen föds på sjukhuset är omkring 80 procent sjuka eller skadade.

Projekt Viljandi, Estland

Här har Lions tillsammans med Lions i Estland och den estniska staten renoverat delar av ett pojkhem för cirka 60 pojkar. Svenska Lions har stått för kostnaderna för att renovera sanitära utrymmen, en miljö som är viktig för alla men speciellt om man är som pojkarna – i de känsliga tonåren.

Lions Club (LC) Ludvika var den klubb som först knöt kontakter med lionklubbar i Estland och Viljandi för att starta upp hjälpen. Alf Werner från LC Ludvika har varit projektledare och han har fått en utmärkelse av den estniska staten för sin insats.

LC Ludvika lyckades få hela Sveriges Lions med på noterna och vid Lions Riksmöte i Piteå beslutades att samla in 400 000 kronor till renoveringen. Totalkostnaden för renoveringen har gått på det dubbla, men där har den estniska staten bidragit med resten.

Det här hjälpprojektet är ett exempel på att Lions tillsammans över nationsgränserna kan hjälpa medmänniskor. I projektet är Lions i Estland plus andra aktörer såsom Zonta och den estniska staten inblandade.Pojkarna på hemmet kommer ofta från trasiga familjeförhållanden och en del av dem har varit hemlösa innan de hamnat på hemmet. De är i åldrarna 10 – 14 år, men även äldre och yngre barn förekommer. De stannar på pojkhemmet i snitt i två år, ibland längre.
Före Lions i Sverige är projektet Pojkhemmet i Viljandi nu avslutat.

Casa Minunata

Svenska Lions byggde en skola i Rumänien, i staden Oradea, för förståndshandikappade barn. Skolan står nu som modell för hur man tar hand om den gruppen barn i Rumänien. Tidigare gömde man dessa barn på undermåliga institutioner utan stimulans och träning som barnen behöver. 1992 startade Lions projektet. År 2000 tog stiftelsen Casa Minunata över driften.

Lions Water India projekt

Från år 1979 till 1999 hade Lions detta projekt som gick ut på att borra färskvattenbrunnar i de torraste områdena i Indien. Med stöd av SIDA blev det 971 brunnar.

Mot onödig blindhet

Mellan åren 1991-1993 genomförde Lions i världen sin hittills största insamling för kampen mot onödig blindhet. Programmet kallas för Sight First och drivs av Lions internationella organisation Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Stöd till MAF flyghjälp

Mission Aviation Fellowship heter en organisation som genomför hjälpinsatser i utvecklingsländer med flyg. Denna organisation har Lions stöttat genom att samla in till ett flygplan. MAF har framgångsrikt genomfört bland annat matbombningar i Afrika.