Lions Clubs International MD101 Sverige
Ny hemsida

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden - Vår vision är att bota typ 1-diabetes

barndiabetesfonden logo

Barndiabetesfonden kämpar för en framtid utan typ 1-diabetes. Vi stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både barn och vuxna. Det är vår övertygelse att forskningen kan besegra typ 1-diabetes med rätt resurser och vår vision är att finna ett botemedel till 2040. Barndiabetesfonden är den största finansiären av typ 1-diabetesforskning i Sverige.

Lions viktig samarbetspartner

Barndiabetesfonden har funnits i drygt 30 år och Lions har varit ett viktigt stöd sedan start. Idag finns 16 lokalföreningar i landet, samlade under Barndiabetesfondens Riksförening. Tillsammans med Lions klubbar arbetar vi för att öka kunskapen och stödet till forskningen.

Varför är det viktigt att stötta typ 1-diabetesforskningen?

Fortfarande vet ingen den samlade orsaken till att man får typ 1-diabetes. Sverige är, tillsammans med Finland, mest drabbat i världen. Trots sjukdomens allvar och omfattning råder stor okunskap om typ 1-diabetes. Sjukdomen förväxlas ofta med typ 2-diabetes, som framförallt drabbar vuxna och till största delen beror på levnadsvanor. Typ 1-diabetes drabbar främst barn. En viktig uppgift för oss är att sprida information och öka kunskapen om typ 1-diabetes i samhället.

Typ 1-diabetes i siffror

Blå knuten – vår symbol för kampen

blaknuten

Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom, en olöst knut.  Likt en knut är typ 1-diabetes väldigt invecklad men långt ifrån omöjlig att lösa. Den blå knuten är vår symbol för kampen att besegra typ 1-diabetes. Genom att köpa vårt armband https://webbshop.barndiabetesfonden.se/ är du med och synliggör sjukdomen och bidrar till forskningen. 

Läs mer om Barndiabetesfonden och vårt arbete på barndiabetesfonden.se

Så här kan du vara med och stötta typ 1-diabetesforskningen

Bli månadsgivare: https://www.barndiabetesfonden.se/jag-vill-bidra/manadsgava/

Swisha: ditt bidrag till till 900 05 97 och märk din gåva Lions

Tack för ditt stöd!