Lions Clubs International MD101 Sverige

Hjälp Lions Hjälpa Ukrainas befolkning – Sveriges Lions nationella insamling.

Beslutade utbetalningar per 2022 – 06 - 27:

TOTALT beslutat och utbetalat - 2 591 000 SEK

Beslut 
Mottagare Belopp
Ändamå
2022-03-10 Distrikt 126 Kroatien 100.000 SEK
Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-10 Distrikt 129 Slovakien 100.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-10 Multipeldistrikt 121 Polen
150.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-10 Distrikt 124 Rumänien 150.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar. mm
2022-03-18 Distrikt 119 Ungern 200.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-25   Casa Minunata, Rumänien 100.000 SEK Stöd familjer med handikappade barn
2022-04-14 Distrikt 134 Ukraina 200.000 SEK Mat och medicin, mm
2022-05-05 Distrikt 124 Rumänien 245.000 SEK/22`EUR Inköp av minivan, för transport av flyktingar
2022-05-06 Distrikt 134 Ukraina 390.000 SEK/35`EUR Inköp av 1040 matpaket
2022-05-13 Lions Clubs International Foundation 435.000 SEK/40`USD Fonden för ”Refugees and Displaced Persons”
2022-05-30
Lions Club Lviv
207 000 SEK/20 000 EUR
Mat och medicin, mm
2022-06-10
Lions Club S Sandby
107 000 SEK/10 000 EUR
Sjukvårdsmateriel och levereras av klubben
2022-06-27 Lions Club Staffanstorp
207 000 SEK/20 000 EUR
Att utrusta rum i en förläggning för flyktingar från Ukraina.