Lions Clubs International MD101 Sverige

Hjälp Lions Hjälpa Ukrainas befolkning – Lions Sveriges nationella insamling.

Insamlade medel per 2022 – 05 – 13:

Via lionsklubbarna - 4.001.356 SEK

Via Hjälpfonden, från allmänheten - 1.423.000 SEK

TOTALT insamlat  - 5.424.356 SEK

Beslutade utbetalningar per 2022 – 05 – 13:

TOTALT beslutat och utbetalat - 2.070.000 SEK

Beslut 
Mottagare Belopp
Ändamå
2022-03-10 Distrikt 126 Kroatien 100.000 SEK
Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-10 Distrikt 129 Slovakien 100.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-10 Multipeldistrikt 121 Polen
150.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-10 Distrikt 124 Rumänien 150.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar. mm
2022-03-18 Distrikt 119 Ungern 200.000 SEK Stöd flyktingmottagande, mat, hygienartiklar, mm
2022-03-25   Casa Minunata, Rumänien 100.000 SEK Stöd familjer med handikappade barn
2022-04-14 Distrikt 134 Ukraina 200.000 SEK Mat och medicin, mm
2022-05-05 Distrikt 124 Rumänien 245.000 SEK/22`Euro Inköp av minivan, för transport av flyktingar
2022-05-06 Distrikt 134 Ukraina 390.000 SEK/35`Euro Inköp av 1040 matpaket
2022-05-13 Lions Clubs International Foundation 435.000 SEK/40`USD Fonden för ”Refugees and Displaced Persons”