Lions Clubs International MD101 Sverige

Några bilder från en Lions resa till Ukraina för att hjälpa till

diskussion

I vecka 12 21-27 mars kunde 101S ZO Anders Rendik med andra besöka flyktingförläggningar, hjälpstationer, sjukhus m.m. i Ukraina.

Tisdag 22 mars kl 0700 påbörjades första resan med Caritas i tre bilar till Ukraina. Efter att passerat gränsen vilket tog tid körde de vidare mot Rativsti där Lionsmedlemmarna besökte och lämnade mat, hygienart etc vid ett barnhem. Förutom de 40-tal föräldralösa barn som fanns här hade de tagit emot ca 50 flyktingar.

Mer kommer i nästa nummer av tidningen Lion.